PROČ SI VYBRAT IZOLACI PUR PĚNOU ?


Úspora financí za topení a chlazení
Kompaktní vrstva bez spojů a netěsností eliminuje vznik tepelných mostů a s tím spojených tepelných ztrát.

Zdravé prostředí
Finální vrstva izolace zabraňuje proudění vzduchu a s tím spojené riziko vzniku nebezpečné kondenzace a zdraví škodlivých plísní.

Příjemné klima v zimě i v létě
V tomto ohledu hraje velmi důležitou roli opět neprůvzdušnost izolace, která zabraňuje šíření tepla konvekcí " prouděním".

Kompatibilita se střesními systémy
Izolace neovlivňuje funkci DHV ( střešní folie ) - vodotěsnost je zachována i po aplikaci. Aplikace probíhá, dle technologického postupu.

Kompatibilita se systémy suché výstavby

Izolace musí být součástí funkční celku. Naše navrhovaná řešení testujeme s ohledem na tepelně technické požadavky, tak na požární odolnost.