Otázky a odpovědi k tepelné izolaci

1. Proč si vybrat právě vaší izolaci? Ostatní výrobci hovoří o svých produktech v superlativech, potom je těžké si vybrat.

Naše tvrdá pěna je, co se týká fyzikálních tepelných dat izolačního materiálu, nejúčinnějším používaným izolantem.
Při 10 cm síly izolace nahrazuje téměř 18 cm minerální vaty, 17 cm polystyrenu, 20 cm foukané celulózy a 17 cm měkké pěny (znáte z TV). Šetříte tedy místo obytných prostor o podstatné centimetry. U naší pěny skutečně nejde o superlativy, ale pojmy jako součinitel tepelné vodivosti atd.

2. Je tato izolace celistvá a bez napojování?

Ano, u této vlastnosti naší izolace si dovolíme tvrdit, že je bezkonkurenční. Bezešvá monolitní izolační vrstva tvoří jeden monoblok trvalé izolace beze spár a švů.
Neexistence spojů, kterých se u ostatních izolací s vyjímkou lehké PUR pěny a drcené celulózy nevyvarujete, ať v napojení mezi sebou či v místě styku se stavebními částmi, je prioritní vlastností našeho produktu. Tato vlastnost činí skvělé izolační parametry naší pěny platnými a trvalými nejen v reklamním letáku, ale především na Vaší střeše. V průběhu let (a tedy v době, kdy přes záklop stěny nic neuvidíte) nedojde k sesedání, prohnutí, otevření mezer, k napadení živočichy. Též zatěsnění průchodek (elektroinstalace, nosná konstrukce, anténní rozvody, větrání atd.) je pěnou 100% řešeno.

3. Nemůže dojít k tvorbě rosného bodu ve střeše s vaší tvrdou pěnou?

Vlastností pěny je mnohonásobná expanze na aplikovaném povrchu, kdy reakcí složek dojde k vypěnění veškerého prostoru, dutin, dutinek, spár apod. 100% vyplněním rušíme existenci míst, kde by mohl zafungovat rosný bod = srážení vody ve střešní konstrukci.

4. Přilne pěna na hydroizolační difuzní folii pod taškami a neprohne se po aplikaci tato folie k taškám?

Pěna na tuto folii přilne dokonale. To je pěnová izolace zespodu nastříkaná na difuzní folii - vzduchová mezera - střešní latě a tašky. K druhé části otázky: Pěna expanduje do volného prostoru, při správné aplikaci proti difuzní folii v žádném případě netlačí a tato zůstává rovná.

5. Existuje nějaké "proti"?

Ano, je to relativně vyšší finanční náročnost pořízení proti klasickým izolacím spočívající v uhrazení "zálohy" na budoucí markantní úspory za teplo, které koupíte, a skrytě Vám neuteče přes střešní konstrukci. Jde o trvanlivost izolačních vlastností i po letech od této investice = izolační tvrdá pěna bez spár, dutin, vlhkosti, plísní, děr od kun a myší, trhlin.

6. V rámci budování obytného podkroví chci nahradit stávající nedbale instalovanou minerální vatu (8 let) novou izolací. Po sejmutí této vaty nasněžilo a s obavami jsem pozoroval jazyky navátého jemného sněhu (u hřebenáčů, úžlabí i větracích tašek) na hydroizolační folii. Potud ok, proto tam ta folie je. Ale v okamžiku tání začalo do půdy zatékat z desítek otvorů po hřebících, drobných trhlinek při instalaci a asi i děr od živočichů. Co by to udělalo se stávající vatou je mi jasné. Mohu si na takovouto folii dát pěnovou izolaci?

Krásná otázka. Vy jste měl výjimečnou možnost shlédnout vady difuzní folie po instalaci a několika letech provozu. Že je to u střech častější stav je nejspíše realitou. Aplikací naší tvrdou pěnou s uzavřenou buňkou v podstatě vyspravíte díky její hydroizolační schopnosti tyto defekty folie, do kterých Vám již zatékat nebude. Při použití měkké pěny a defektu střechy dojde sice k navlhnutí této izolace, ale díky otevřené buněčné struktuře též k dobrému vyschnutí a na rozdíl od minerální vaty pěna nesesedne.

7. Změřit plochu podkroví sestávající z čtyřúhelníků a trojúhelníků stěn není jednoduchý úkol. Odchylka i několika málo % tvoří mnoho set korun k fakturaci. Kdybych se rozhodl pro pěnu od vaší firmy, jakou mám jistotu, že změříte správně?

Naprosto chápeme otázku a zájem nezaplatit ani o stovku více vinou chybného zaměření. Měříme laserovým měřidlem, délky úhelníků stěn zakreslujeme do "mapy" podkroví a výpočet předkládáme a kontrolujeme se zákazníkem. Též umožníme zákazníkovi kdykoli vstup k aplikaci pro kontrolu kvality naší služby. Samozřejmě po vybavení našimi ochrannými pomůckami.

8. Co s tepelným mostem, který budou tvořit dřevěné trámy, mezi které se pěna aplikuje?

Takové trámy můžeme překrýt naší pěnou ve vrstvě cca 2 cm, z boků, kam nedosáhne objednaná síla izolační pěny i z čela, směrem do půdy. V takovém případě je třeba mít hotové nosné prvky následné konstrukce - například sádrokartonu. Ideální je instalace krokvových držáků s možností sejmutí (vycvaknutí) CD profilů tak, že se po aplikaci pěny označené CD profily znovu nasadí na tyto držáky "zacvaknutím". POZOR !! nezaměnit s obyčejným krokvovým držákem bez zaoblených hran. Z takových už instalovaný CD profil sundat nejde!.

9. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi měkkou a tvrdou pěnou?

Měkká pěna má hustotu 7 - 10 kg na kubík, má otevřenou buněčnou strukturu, není hydroizolační, po nástřiku expanduje cca 100 násobně. Může se zarovnat "do desky" - to je na krov nebo CD profil. Součinitel tepelné vodivosti "lambda" je 0,037 a faktor difuzního odporu "mí" (= kolikrát daným materiálem prochází vodní pára hůře než vzduchem) je 3,3. Výborná akustická izolace.
Tvrdá či polotvrdá pěna má hustotu 35-40 kg na kubík, má uzavřenou buňku, je z 95% nenasákavá - je tedy hydroizolační. Po nástřiku expanduje cca 40 ti násobně a aplikuje se ve více nástřicích na požadovanou konečnou sílu (5 -15 cm, možné i více). Neseřezává se, povrch tvoří tvrdý, slitý a jakoby spečený film. Lambda je 0,021 a faktor difuzního odporu mí je 70-150 (funkce parobrzdy). Svou kompaktností a houževnatostí po expanzi a vytvrzení (15 vteřin) do značné míry zpevňuje celou stavbu střechy či jiné konstrukce.

10. Vzhledem k tomu, že uvádíte, že je Vaše tvrdá PUR také hydroizolační, znamená to, že již není nutné instalovat parotěsnou fólii, které se standardně používá z vnitřní strany tepelné izolace šikmé střechy?

Hydroizolační je především proti pronikání kapalné vody - např. z výjimečného defektu střechy, či z běžného tání navátého sněhu.Z hlediska pronikání vodních par to je takto: Parotěsnou folii je nesmírně obtížné kvalitně a trvanlivě instalovat. Řešení spojů folie, spojů s konstrukcí stavby, průchodky, rohy, špičky... Tuto folii si dobře nainstalujete pouze sám, na rutinu firem, přes jejich ujišťování, zapomeňte. I pak lze polemizovat o trvanlivosti lepených spojů. Nemluvě o dírách po šroubech záklopu - sádrokartonu, či palubek. Dále myšičky, mrchy. (vlastní i vyslechnutá bohatá zkušenost). Otvorem o průměru pouhých 19 mm Vám za rok projde vodní pára ze vzduchu, která by po zkondenzování dala 27l vody!!! Dáte-li si jí, získáte dobrý pocit, že jste pro své bydlení udělal maximum. Je nutné uvést, že na neinstalaci Vaší parotěsné folie nejsme nijak zainteresováni.
Při konstruování střešního pláště jako DOK (difuzně otevřená konstrukce) se tvrdá polyuretanová pěna svým difuzním odporem (funkce parobrzdy, rd=7-10m) aplikovaná na pojistnou paropropustnou hydroizolaci jeví vhodným materiálem pro tento typ konstrukce (konference Izolace 2012 - Praha).

12. Konkurence mi nabízí nástříkat nejprve tvrdou hydroizolační pěnu a poté na ní měkkou pěnu. Provedete mi tento postup vy?
Tento postup nedoporučujeme, ani ho neprovádíme z důvodu porušení difuzního spádu pro odchod vodní páry ze střechy ven. Podkroví se v převážné většině stříká zevnitř na paropropustnou (difúzní) folii o ekvivalentní difúzní tloušťce rd = 0,15 až 0,3 m.
Nástřik tvrdé pěny na tuto folii ve vrstvě 5cm má rd = 3,5(5)m, druhý nástřik měkkou pěnou v síle 10cm má hodnotu rd = 0,3m.
Srovnáme-li hodnoty difúzních tlouštěk ve směru z interiéru ven dostaneme nevhodnou řadu
0,3 < 3,5 > 0,3 nebo také 0,3 < 5 > 0,3.
Z uvedeného je patrné, že vodní pára bude na styk hmot měkké a tvrdé pěny přicházet měkkou pěnou 10 - 17 x rychleji než z ní odcházet do tvrdé pěny se všemi možnými negativními dopady pro Vaši střechu vyplývající z hromadění vodní páry ve střešním plášti!
Homogenní nástřik pěnou měkkou nebo tvrdou difúzní spád úniku vodních par respektuje. Samozřejmě náš technik Vám po bezplatné konzultaci, nebo ideálně osobním shlédnutí stavby, doporučí optimální řešení pro Vaši dlouhodobou spokojenost a rychlou ekonomickou návratnost "nenastavované" pěnové izolace.

13. Z internetové diskuze: "Dávám přednost minerálním vláknům a to nejlépe skelné vatě. Mě osobně se ověřila a nemám s tím zatím žádný problém. Tato tepelná izolace se dá sehnat v různých stavebninách."

Máte svatou pravdu, při realizaci izolace vatou stoprocentně ušetříte - vatou z hobbymarketu "v akci" to pořídíte i za 15 000,- plus minus.
Druhá věc je, kolik zaplatíte za dalších 5 let za topení a co zaplatí za stejnou dobu investor do pěnové izolace. Věřte, že rozdíl ve váš neprospěch bude převyšovat úsporu investice mezi vatou a pěnou. A za dalších 5 let na topení proděláváte a investor do pěny vydělává. A za dalších 5 let.... a za dalších 5 let........ a pak byste si tu pěnu i dala, protože teplo bude stát skoro 2x tolik co dnes, ale to bez demontáže střechy nebo záklopu zařízeného podkroví nepůjde.
Závěrem tedy zdůrazňuji, že rozumný člověk, který chce ušetřit celkově a nejen na výdajích za izolaci nepoměřuje pouze ceny pořízení izolace ale i cenu topení alespoň za prvních 5 let.

14. Dali byste si jako izolaci střechy v podkroví PUR pěnu?

My ji máme.