PURnext SOFT - měkká pěna

Stříkaná polyuretanová pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk nabízí řadu výhod pro majitele domů jako jste vy, který si uvědomují hodnotu investice do vysoce výkonných izolačních systémů. Výběrem některé z našich vysoce kvalitních stříkaných pěnových izolací výrazně uspoříte náklady na energie, a dosáhnete zdravější a pohodlnější bydlení.

Měkká pěna je navržena tak, aby ve stavební konstrukci dýchala a propouštěla ​​vodní páry (vynikající difúzní odpor). Pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk doporučujeme hlavně do střešních konstrukcí stěn domů a mezi krovy. Kompletně vyplní všechny mezery, vytvoří vzduchovou bariéru, čímž zabraňuje průniku studeného vzduchu a následné kondenzaci vody uvnitř objektu.

Oblast a podmínky použití: izolace podkroví, izolace vnitřní strany střechy, izolace stropu, izolace stěn, izolace mezi krokvemi apod. Pěnu na zateplení domu lze aplikovat od - 6 ° C (aplikace je možná v průběhu celého roku).

Měkká pěna je dvousložková stříkaná pěnová izolace na vodní bázi s otevřenou strukturou buněk. Mezi její hlavní výhody patří neměnné tepelně-izolační vlastnosti, rychlá montáž, možnost izolace i jinak velmi těžko dostupných míst a detailů. Pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk vyplní všechny mezery a zamezí prostupu vzduchu a vlhkosti ve stavební konstrukci. Zabraňuje vzniku plísní a při těchto všech výhodách je stříkaná měkká pěna maximálně ohleduplná k životnímu prostředí a neobsahuje žádné toxické látky.

7-12 kg na kubický metr, systém otevřených buněk, 100 násobná expanze po jediném nástřiku, nutnost seřezávání izolace na požadovanou rovinu, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 W.m-1.K-1 (= srovnatelná izolační účinnost jako minerální vata). Větší síla izolační vrstvy v protikladu k šetření obytného prostoru podkroví pro stojícího člověka. Měkké pěně v systému otevřených buněk chybí vlastnost hydroizolace (při defektu pojistné difuzní folie či jiného aplikovaného povrchu může jímat vodu). Na rozdíl od minerální vaty po zvlhnutí nemění tvar. Po vyschnutí neměnná izolační funkce. Vodní pára velice snadno prostupuje měkkou pěnou (jen 3,3x hůře než samotným vzduchem = malý difuzní odpor).
Ideální náhrada za minerální vatu s přínosy úplného vyplnění izolovaného prostoru a neměnnosti tvaru.